Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2021.

Током МАРТА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2.94% неисправних узорака за град (претходни месец 16.07%) и значајно је нижи у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 3,22% и такође је нижи у односу на претходни месец (8,16%.). У граду је 2,94% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (Структура: 100% АМБ). У селима је 3,22% неисправних узорака, неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) (Структура: 100% СФ) што је задовољавајући проценат неисправности град и за села, као и структура неисправности у граду, али не и у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 83,33% узорака, концентрација амонијака у 86,66% узорака и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23,29 мг/л, а у селима 21,95 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,1 мг/л, а у селима 1,2 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,48 ºЦоПт скале, а у селима 29,33 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике