Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2021.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 35 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 35 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2.86% неисправних узорака за град (претходни месец 2.94%) и сличан је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 3,33% и такође је нижи у односу на претходни месец (3,22%.). У граду је 2,86% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (Структура: 100% АМБ). У селима је 3,33% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (Структура: 100% АМБ) што је задовољавајући проценат неисправности за град и за села, као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90% узорака, концентрација амонијака у 90% узорака и концентрација гвожђа у 13,13%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,65 мг/л, а у селима 22,45 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,27 мг/л, а у селима 1,27 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,34 ºЦоПт скале, а у селима 30,84 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике