Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2021.

Током ЈУНА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града и 30 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 5,88% неисправних узорака за град (претходни месец 10.17%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 15,15% и виши је у односу на претходни месец (0%.). У граду је 2,94% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 2,94% неисправних узорака, неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), (Структура: 50% АМБ, 50% СФ). У селима 6,06% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 9,09% неисправних узорака, неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА), (Структура: 40% АМБ, 60% ПА), што је скоро задовољавајући проценат неисправности за град, али не и за села, је структура неисправности незадовољавајућа и у граду и у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 80,0% узорака, концентрација амонијака у 80% узорака и концентрација гвожђа у 6,66%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,24 мг/л, а у селима 22,41 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,24 мг/л, а у селима 1,24 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,97 ºЦоПт скале, а у селима 30,33 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике