Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2021.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 74 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 41 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 23 узорака из града, а периодична у 16 узока из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 12,19% неисправних узорака за град (претходни месец 5.88%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 12,12% и нижи је у односу на претходни месец 15,15%.). У граду је 2,43% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 7,31% неисправних узорака, неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) и 2,43% убог присуства сулфиторедукујућих клостридија (СК) (Структура: 20% АМБ, 60% СФ, 20% СК). У селима 3,03% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 3,03% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), а 6,06% неисправних узорака, неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА), (Структура: 25% АМБ, 25% СФ, 50% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности као ни структура неисправности за град и за села.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У 15 од 16 узорака или у 93,75% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,0134 мг/л. (МДК 0,01 мг/л). И 15 од 16 узорака био је повећан Натријум или у 93,75% са просечном вредности 232,55 мг/л (МДК 200 мг/л). У 4 од 16 узорака био је повећан Бор или у 25% узорака са просечном вредности 1,08 мг/л (МДК 1 мг/л). Ни у једном од 16 узорака нису били повећани укупни трихалометани. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМнО4 је повећан у 80,0%, концентрација амонијака у 86,66% узорака, концентрација гвожђа у 3,03%, концентрација мангана у 3,03% и мутноћа у 3,03%. У 18 од 30 узорака или у 60% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,0229 мг/л. (МДК 0,01 мг/л). У 6 од 30 узорака био је повећан Натријум или у 20% са просечном вредности 178,66 мг/л (МДК 200 мг/л). У 3 од 30 узорака био је повећан Бор или у 10% узорака са просечном вредности 0,69 мг/л (МДК 1 мг/л). Ни у једном од 30 узорака није детектована повећана концентрација укупних или појединачних трихалометана. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 26,17 мг/л, а у селима 23,49 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,52 мг/л, а у селима 1,39 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35,26 ºЦоПт скале, а у селима 30,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике