Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2021.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 76 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, у 1 узорку је вршена периодична анализа, а у 10 узорака је анализиран садржај метана и 30 узорака из села-основна анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 10,81% неисправних узорака за град (претходни месец 5,88%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (15,15%.). У граду је 2,7% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 8,1% неисправних узорака, неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), (Структура: 25% АМБ, 75% СФ). У селима су сви узорци били исправни. Проценат неисправности за град није задовољавајући, док за села јесте, а структура неисправности незадовољавајућа је у граду.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У узорку у ком је рађена периодична анализа повећана је концентрација натријума и арсена. У 10 узорака у којима је анализиран метан (бунари), детектовано је његово присуство у прихватљивим концентрацијама. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 76,66% узорака, концентрација амонијака у 90% узорака и концентрација гвожђа у 13,33%, и мутноћа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 26,08 мг/л, а у селима 23,57 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,26 мг/л, а у селима 1,24 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,58 ºЦоПт скале, а у селима 33,17 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике