Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2011.

датум : 05.01.2012
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за децембар месец 2011 године у Општини Кикинда.

Током децембра месеца узорковано је 154 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 12.5% неисправних узорака, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (24.61%), односно 19.35% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (19.51%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 81.8% неисправности, 18.2% чини псеудомонас аеругиноса, што није најбоља структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 83.33% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 8.33% термотолерантне колиформне бактерије и 8.33% псеудомонас аеругиноса, што такође није повољна структура микробиолошке неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике