Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2021.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 102 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 53 у граду Кикинди и 49 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 53 узорака из града и 48 узорака из села-основна анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 1,89% неисправних узорака за град (претходни месец 10,81%) и знатно је нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 2.05% и виши је у односу на претходни месец (0%.). У граду је 1,89% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (Структура: 100% АМБ). У селима је 2,05% неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис-СФ, (Структура: 100% СФ). Проценат неисправности за град и села је задовољавајући, а структура неисправности задовољавајућа је у граду, али није у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 79,17% узорака, концентрација амонијака у 97%5 узорака и концентрација гвожђа у 4,17%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,27 мг/л, а у селима 22,85 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,32 мг/л, а у селима 1,26 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,34 ºЦоПт скале, а у селима 31,56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике