Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2021.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 5,4% неисправних узорака за град (претходни месец 1,89%) и нешто је виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.45% и виши је у односу на претходни месец (2.05%.). У граду је 5,4% неисправно због Стрептоцоццус фаецалис-СФ, (Структура: 100% СФ). У селима је 3,22% неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис-СФ, , а 3,22% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (Структура: 50% СФ и 50% АМБ). Проценат неисправности за град и села је скоро задовољавајући, али структура неисправности није задовољавајућа у граду, и селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 80% узорака, концентрација амонијака у 80%, и концентрација гвожђа у 13,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,89 мг/л, а у селима 22,88 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,4 мг/л, а у селима 1,24 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35,17 ºЦоПт скале, а у селима 32,18 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике