Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2021.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 34 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 32 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 3,03% неисправних узорака за град (претходни месец 4,0%) и незнатно је нижи проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 11,77% и виши је у односу на претходни месец (4,09%.). У граду је 3,03% неисправно због Стрептоцоццус фаецалис-СФ (Структура: 100% СФ). У селима је 5,88% неисправно због Стрептоцоццус фаецалис-СФ и 5,88% због присуства Е цоли –ЕЦ (Структура: 50% СФ, 50% ЕЦ). Проценат неисправности за град је задовољавајући, али није и за села, а структура неисправности није задовољавајућа ни у граду ни у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90,0% узорака, концентрација амонијака у 83,33%, и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,79 мг/л, а у селима 23,23 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,42 мг/л, а у селима 1,24 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,44 ºЦоПт скале, а у селима 28,67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике