Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2022.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,94% неисправних узорака за град (претходни месец 3,03%) и незнатно је сличан проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9,68% и нижи је у односу на претходни месец (11,77%.). У граду је 2,94% неисправно због Streptococcus faecalis-SF (Структура: 100% SF). У селима је 6,45% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 3,22% због присуства Streptococcus faecalis-SF (Структура: 66,6% АМБ, 33,3% SF). Проценат неисправности за град је задовољавајући, али није и за села, а структура неисправности није задовољавајућа ни у граду ни у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90,0% узорака, концентрација амонијака у 80,0%, и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,99 mg/l, а у селима 23,06 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,39 mg/l, а у селима 1,21 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,55 ºCоPt скале, а у селима 29,17 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике