Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2022.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 101 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 53 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 50 узорака из града и 48 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 7,55% неисправних узорака за град (претходни месец 2,94%) и виши је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (9,68%.). У граду је 1,88% неисправно због Streptococcus faecalis (SF), а 5.66% због Pseudomonas aeruginosa (PA) (Структура: 75% PA, 25% SF). У селима су сви узорци били исправни. Проценат неисправности као ни структура неисправности за град није задовољавајући, док за села, обзиром да су сви узорци микробиолошки исправни, одличан.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 70,83%, и концентрација гвожђа у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 24,79 mg/l, а у селима 21,85 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,26 mg/l, а у селима 1,07 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,6 ºCоPt скале, а у селима 28,44 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике