Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2022.

Током МАРТА месеца узорковано је 69 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 39 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (претходни месец 7,55%) и нижи је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и исти је у односу на претходни месец (0%.). Структура неисправности је излишна, обзиром да су сви узорци исправни. Проценат неисправности за град и за села је одличан, обзиром да су сви узорци били микробиолошки исправни.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 86,67% узорака, концентрација амонијака у 83,33%, и концентрација гвожђа у 16,67%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,19 mg/l, а у селима 22,12 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,45 mg/l, а у селима 1,21 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 38,0 ºCоPt скале, а у селима 31,0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике