Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2022.

Током MAJA месеца узорковано је 107 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 59 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 57 узорака из града и 48 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 13,56% неисправних узорака за град (претходни месец 2,78%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (6,45%.). У граду је 6,77% неисправних узорака због Streptococcus faecalis (SF), 1,69% неисправних узорака и због Streptococcus faecalis (SF) и Sulfifitoredukujućih Klostridija (SK) тј. у једном од неисправних узорака изоловани су и SF и SK, a 5,08% неисправних узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. (Структура: 37,5% AMB, 50% SF, 12,5% SF и SK). У селима су сви узорци микробиолошки били исправни. Проценат неисправности као ни структура неисправности за град није задовољавајући, док је за села, с обзиром да су сви узорци микробиолошки исправни, одличан. Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 89,58% и концентрација гвожђа у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,12 mg/l, а у селима 22,53 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,38 mg/l, а у селима 1,27 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,02 ºCоPt скале, а у селима 28,54 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике