Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2022.

Током JУНA месеца узорковано је 71 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (претходни месец 13,56%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 18,75% и знатно је виши у односу на претходни месец (0%.). У граду су сви узорци дакле, микробиолошки исправни. У селима је 12.5% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), a због присуства Streptococcus faecalis-a, (SF) 6.25%.(Структура неисправности: 66.6% АМB, 33.3% SF). Проценат исправности за град је оптималан, док за села проценат неисправности и структура неисправности није задовољавајући. Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 83,33% узорака, концентрација амонијака у 90,0%, концентрација гвожђа у 6,67% и мутноћа у 3.33%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,44 mg/l, а у селима 22,68 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,32 mg/l, а у селима 1,29 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,43 ºCоPt скале, а у селима 29,0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике