Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2022.

Током JУЛA месеца узорковано је 74 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 41 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Периодична анализа вршена је у 16 узорака у граду и у 30 узорака у селима. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 1 узорку из града и у 3 узорка из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 7.32% неисправних узорака за град (претходни месец 0%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9.09% и нижи је у односу на претходни месец (18,75%.). У граду је 4.84% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), a због присуства Pseudomonas aeruginosa (PA) 2.41%.(Структура неисправности: 66.6% АМB, 33.3% PA). У селима је 9.09% узорака неисправно због присуства Streptococcus faecalis-a, (SF), од којих је у једном узорку био повећан број нетермотолерантних колиформних бактерија и аеробних мезофилних бактерија. (Структура неисправности: 100% SF). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У 12 од 16 узорака или у 75% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,015 mg/l. (МДК 0,01 mg/l). И 14 од 16 узорака био је повећан Натријум или у 87,5% са просечном вредности 239,09 mg/l (МДК 200 mg/l). У 2 од 16 узорака био је повећан Бор или у 12.5% узорака са просечном вредности 0,78 mg/l (МДК 1 mg/l). Ни у једном од 16 узорака нису били повећани укупни трихалометани. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90,0%, концентрација амонијака у 90,0% узорака. У 18 од 30 узорака или у 60% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,024 mg/l. (МДК 0,01 mg/l). У 6 од 30 узорака био је повећан Натријум или у 20% са просечном вредности 172,71 мг/л (МДК 200 mg/l). Бор није био повећан ни у једном узораку, а просечна вредност била је 0,56 mg/l (МДК 1 mg/l). Ни у једном од 30 узорака није детектована повећана концентрација укупних или појединачних трихалометана. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,23 mg/l, а у селима 23,36 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,35 mg/l, а у селима 1,29 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,13 ºCоPt скале, а у селима 28,83 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике