Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2022.

Током AВГУСТА месеца узорковано је 87 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 56 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 14.28% неисправних узорака за град (претходни месец 7.32%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.45% и нижи је у односу на претходни месец (9,09%.). У граду је 8.92% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), због присуства Pseudomonas aeruginosa (PA) 1.78%, а због присуства Streptococcus faecalis (SF) 3.57%. (Структура неисправности: 62.5% АМB, 25% SF и 12.5% PA). У селима је 3.23% узорака неисправно због присуства Streptococcus faecalis-a, (SF), а 3.22% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. (Структура неисправности: 50% АМБ и 50% SF). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90,0%, концентрација амонијака у 90,0% узорака и у 3.33% је повећана концентзрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,65 mg/l, а у селима 23,52 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,29 mg/l, а у селима 1,34 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,05 ºCоPt скале, а у селима 28,83 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике