Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2023.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из града рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 16.21% неисправних узорака за град (претходни месец 8.11%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.66% и сличан је у односу на претходни месец (6.45%.). У граду је 8.1% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМB), 5.4% је неисправно због присуства Pseudomonas aeruginosa (PA), а 2.7% је неисправно због повећаног броја нетермотолерантних колиформних бактерија (NTKB) (Структура неисправности: 50% АМB, 33.33 % PА, 16.66% NTKB). У селима је неисправно 6.66% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), (Структура неисправности: 100% АМБ). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности за град, док је за села повољна.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90.0%, коцентрација амонијака је повећана у 93.3% узорака, a у 10 % је повећана концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25.48 mg/l, а у селима 23.72 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.18 mg/l, а у селима 1.24 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.15 ºCоPt скале, а у селима 28.5 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике