Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2012.

датум : 09.03.2012

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за фебруар месец 2012 године у Општини Кикинда.
Током фебруара месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности изражене преко утрошка КМнО4 (калијумперманганат) што је индиректан параметар садржаја органских материја, повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 22.22% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (19.09%), односно 13.75% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6.45%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да 100% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, што најповољнија структура микробиолошке неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 72.7% неисправности, 9.1% (1 узорак) чине термотолерантне колиформне бактерије, 9.1% (1 узорак) сулфиторедукујуће клостридије, а 9.1% (1 узорак) остале бактерије, индикатори фекалног загађења, што није задовољавајућа структура неисправности..
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике