Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2023.

Током МАРТА месеца узорковано је 66 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града, а у 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 9.09% неисправних узорака за град (претходни месец 12.97%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 3.33% и сличан је у односу на претходни месец (2.03%.). У граду је 9.09% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМB), (Структура неисправности: 100% АМB). У селима је неисправно 3.33% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМB), (Структура неисправности: 100% AМB). Проценат исправности за град је незадовољавајући, али је структура неисправности задовољавајућа, док је за села задовољавајући и проценат неисправности и структура.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90%, коцентрација амонијака је повећана у 90% узорака. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.32 mg/l, а у селима 23.02 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.16 mg/l, а у селима 1.25 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.42 ºCоPt скале, а у селима 29.0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике