Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2023.

Током МАЈА месеца узорковано је 102 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 54 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 53 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 1 узорку из града рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 12.96% неисправних узорака за град (претходни месец 0%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 2.08% и сличан је у односу на претходни месец (3.33%.). У граду је 5.55% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМB), 5.55% је неисправно због присуства Streptococcus faecalis (SF), А 1.85% је неисправно због присуства сулфиторедукујућих клостридија (SK) (Структура неисправности: 42.85% АМB, 42.85 % SF, SK 14.28%). У селима је неисправно 3.33% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), (Структура неисправности: 100% АМБ). Проценат исправности за град је незадовољавајући као и структура неисправности, док је за села задовољавајући проценат неисправности и повољна структура.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 89.58%, коцентрација амонијака је повећана у 89.58% узорака, a у 2.08 % је повећана концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25.77 mg/l, а у селима 23.00 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.25 mg/l, а у селима 1.27 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31.42 ºCоPt скале, а у селима 26.98 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике