Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2023.

Током ЈУНА месеца узорковано је 62 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 30 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 29 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорку из града рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (претходни месец 12.96%), дакле сви узорци су били исправни и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.25% и виши је у односу на претходни месец (2.08%.). У селима је неисправно 6.25% узорака због присуства стрептокока фекалног порекла, (SF), (Структура неисправности: 100% SF). Проценат исправности за град је задовољавајући, док је за села скоро задовољавајући проценат неисправности, али је неповољна структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90.0%, коцентрација амонијака је повећана у 90.0% узорака, a у 6.66 % је повећана концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25.87 mg/l, а у селима 23.15 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.21 mg/l, а у селима 1.21 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.69 ºCоPt скале, а у селима 29.17 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике