Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2023.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 70 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Периодична анализа вршена је у 16 узорака а основна анализа је вршена у 22 узорака из града, а у 30 узорака из села вршена је периодична анализа, док је у по једном узорку из града и села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 15.38% неисправних узорака за град (претходни месец 0%), и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.45% и виши је у односу на претходни месец (6.25%.). У граду је неисправно 10.25% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-АМB, 2.56% присуства стрептокока фекалног порекла, (SF) и 2.56% због присуства сулфиторекујучих клостридија (SK), (Структура неисправности: 66.25% АМB, 16.66% SF, 16.66% SK). У селима је неисправно 3.22% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-АМB и 3.22% због присуства стрептокока фекалног порекла, (SF), (Структура неисправности: 50% АМB, 50% SF). Проценат исправности за град није задовољавајући, док је за села скоро задовољавајући проценат неисправности, али је неповољна структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У 9 од 16 узорака или у 56.25% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,012 mg/l. (МДК 0,01 mg/l). И 14 од 16 узорака био је повећан Натријум или у 87,5% са просечном вредности 235,97 mg/l (МДК 200 mg/l). У 4 од 16 узорака био је повећан Бор или у 25% узорака са просечном вредности 0,925 mg/l (МДК 1 mg/l). Ни у једном од 16 узорака нису били повећани укупни трихалометани. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 80,0%, концентрација амонијака у 100,0% узорака. У 18 од 30 узорака или у 60% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,025 mg/l. (МДК 0,01 mg/l). У 6 од 30 узорака био је повећан Натријум или у 20% са просечном вредности 183,5 мг/л (МДК 200 mg/l). Бор није био повећан ни у једном узораку, а просечна вредност била је 0,67 mg/l (МДК 1 mg/l). Ни у једном од 30 узорака није детектована повећана концентрација укупних или појединачних трихалометана. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,71 mg/l, а у селима 23,05 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,35 mg/l, а у селима 1,29 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,42 ºCоPt скале, а у селима 28,0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике