Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2023.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 70 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 39 узорака из града, и у 30 узорака из села, док је у једном узорку из села рађена само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 12.82% неисправних узорака за град (претходни месец 15.38%), и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 3.22% и нижи је у односу на претходни месец (6.45%.). У граду је неисправно 12.82% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-АМB, (Структура неисправности: 100% АМB). У селима је неисправно 3.22% узорака због присуства сулфиторекујучих клостридија (SK), (Структура неисправности: 100% SК). Проценат исправности за град није задовољавајући, док је за села задовољавајући проценат неисправности, а структура неисправности је задовољавајућа у граду и није задовољавајућа у селима.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У 9 од 10 узорака или у 90% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,013 mg/l. (МДК 0,01 mg/l). И 9 од 10 узорака био је повећан Натријум или у 90% са просечном вредности 247,6 mg/l (МДК 200 mg/l). У 2 од 10 узорака био је повећан Бор или у 20% узорака са просечном вредности 0,9 mg/l (МДК 1 mg/l). У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90,0%, концентрација амонијака у 96.66% узорака, а гвожђе и 10% узорака. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,28 mg/l, а у селима 22,97 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,25 mg/l, а у селима 1,32 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,46 ºCоPt скале, а у селима 29,33 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике