Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2012.

датум : 04.04.2012
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за март месец 2012 године у Општини Кикинда.


Током марта месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМnO4 у узорцима узетим у граду износи 24.31 мг/л, а у селима 21.77 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.86 мг/л, а у селима 1.34 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.62 ºCoPt скале, а у селима 34.7 ºЦоПт скале (МДК 5 ºCоPt скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 25% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (22.22%), односно 8.75% неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (13.75%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да 96.29% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, а 3.71% неисправних узорака чини стрептококус фекалног порекла (1 узорак), што је релативно добра структура микробиолошке неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 100% неисправности, што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике