Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2012.

датум : 09.05.2012  ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за април месец 2012 године у Општини Кикинда.
Током априла месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Периодични преглед (периодична хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док је у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. У граду Кикинда у 16 узорака вршена је анализа арсена (у 11 бунара и у 5 узорака из водоводне мреже), и у 2 узорка (бунар И и бунар XИИ) је концентрација била изнад максимално дозвољене (МДК 0.01 mg/l). Просечна концентрација арсена у Кикинди била је 0.0093 mg/l. У свим селима је такође вршена анализа арсена, укупно у 14 узорака. Концентрације арсена су повећане у селима: Мокрин, Иђош, Сајан и Винцаид. (Прилог бр. 1). Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.68 mg/l, а у селима 23.35 mg/l (МДК 8 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.81 mg/l, а у селима 1.30 (МДК 0.1 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.92 ºЦоПт скале, а у селима 39.16 ºCoPt скале (МДК 5 ºCoPt скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 25% неисправних узорака, што је исти проценат неисправности у односу на претходни месец (25%), односно 11.29% неисправних узорака за села, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.75%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да 100% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, што је добра структура микробиолошке неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 85.7% неисправности, а 14.3% (1 узорак) чине термотолерантне колиформне бактерије, што је релативно задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
С поштовањем,

Специјалиста хигијене

Директор Заводa

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике