Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2012.

датум : 08.06.2012
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за мај месец 2012 године у Општини Кикинда.

Током маја месеца узорковано је 210 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 130 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 64 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.68 mg/l, а у селима 22.92 mg/l (МДК 8 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.81 mg/l, а у селима 1.3 (МДК 0.1 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.92 ºCоPt скале, а у селима 34.16 ºЦоПт скале (МДК 5 ºCoPt скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 11.53% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (25%), односно 18.75% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.75%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да 86.6% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, а 6.6% неисправних узорака чини стрептококус фекалног порекла (1 узорак) и 6.6% неисправних узорака чине термотолерантне колиформне бактерије, што је гранично задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 100% неисправности, што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике