Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2012.

датум : 06.07.2012
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за јун месец 2012 године у Општини Кикинда.

Током јуна месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.85 мг/л, а у селима 22.89 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.97 мг/л, а у селима 1.37 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.09 ºЦоПт скале, а у селима 41.39 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)


Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 18.18% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (11.53%), односно 20.96% неисправних узорака за села, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18.75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 10.22% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 6.81% неисправних узорака чине термотолерантне колиформне бактерије и 1.13% неисправних узорака чине сулфиторедукукујуће клостидије (структура: 56.52% АМБ, 37.5% термотолерантне колиформне бактерије, 6.25% сулфиторедукујуће клостридије) што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да су сви неисправни узорци били неисправни услед повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
С поштовањем,
Специјалиста хигијене

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике