Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2012.

datum : 13.08.2012
DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za jul mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom jula meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.75 mg/l, a u selima 22.46 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.93 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 42.8 ºCoPt skale, a u selima 41.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.0% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.18%), odnosno 8.06% neispravnih uzoraka za sela, što je znatnoo niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (20.96%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 18.18% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 0.9% neispravnih uzoraka čini enterococcus i 0.9% neispravnih uzoraka čini Pseudomonas aeruginosa (struktura: 90.9% AMB, 4.54% enterococcus 4.54% P.aeruginosa) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da su svi neispravni uzorci bili neispravni usled povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике