Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2012.

датум : 11.09.2012
ДЕЛ.број :


Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за август месец 2012 године у Општини Кикинда.
Током августа месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.43 мг/л, а у селима 22.02 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.05 мг/л, а у селима 1.37 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 43.41 ºЦоПт скале, а у селима 43.06 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 19.44% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (20.0%), односно 8.75% неисправних узорака за села, што је такође сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.06%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 16.66% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 2.77% неисправних узорака чини ентероцоццус (структура: 85.71% АМБ, 14.28% ентероцоццус) што није сасвим задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 7.5% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 1.25% неисправних узорака чини Псеудомонас аеругиноса (структура: 85.71% АМБ, 14.28% Псеудомонас аеругиноса) што није сасвим задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду незадовољавајући, а у селима скоро задовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
С поштовањем

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике