Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2012.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ДЕЦЕМБАР месец 2012 године у Општини Кикинда.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.53 мг/л, а у селима 22.86 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.93 мг/л, а у селима 1.47 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 45.15 ºЦоПт скале, а у селима 45.56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 23.86% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (14.81%), односно 8.06% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 18.18% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 3.4% неисправних узорака чини ентероцоццус, а 2.26% сулфиторедукујуће клостридије (структура: 76.19% АМБ, 14.28% Ентероцоццус, 9.52% сулфиторедукујуће клостридије,) што је незадовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 6.45% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 1.61% термотолерантне колиформне бактерије (структура: 80% АМБ, 20% термотолерантне колиформне бактерије) што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду као и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике