Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ЈАНУАР месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 172 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 110 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 44 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.13 мг/л, а у селима 22.17 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.95 мг/л, а у селима 1.14 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 43.48 ºЦоПт скале, а у селима 45.0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 19.09% неисправних узорака, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (23.86%), односно 19.35% неисправних узорака за села, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.06%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 19.09% сви неисправни узорци су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ,) што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 14.51% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 1.61% термотолерантне колиформне бактерије и 3.22% сулфиторедукујуће клостридије (структура: 75% АМБ, 8.33% термотолерантне колиформне бактерије и 16.66% сулфиторедукујуће клостридије) што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду као и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике