Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за МАРТ месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током МАРТА месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.21 мг/л, а у селима 22.12 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.96 мг/л, а у селима 1.44 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 43.33 ºЦоПт скале, а у селима 38.89 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 10.18% неисправних узорака, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (25%), односно 6.25% неисправних узорака за села, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (3.75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 9.25% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 0.9% због присуства сулфиторекујућих клостридија (структура: 90.9% АМБ и 9.1% Сулф.клостридије,) што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 6.25% неисправних узорака је због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ) што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике