Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Maj 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за МАЈ месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током МАЈА месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.77 мг/л, а у селима 22.2 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.98 мг/л, а у селима 1.31 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 42.42 ºЦоПт скале, а у селима 41.11 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 25.92% неисправних узорака, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец (10.0%), односно 12.5% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (14.51%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 17.6% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 4.63% због присуства Псеудомонас аеругиносае, а 3.7% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 67.8% АМБ, 17.85% Псеудомонас аеругиносае и 14.28% Стрептоцоццус фаецалис,) што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 7.5% неисправних узорака је због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3.75% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а и 1.25% Псеудомонас аеругиносае (структура: 60% АМБ, 30% Стрептоцоццус фаецалис, 10% Псеудомонас аеругиносае) што такође није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике