Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јули 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ЈУЛ месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 116 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 80 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 80 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.22 мг/л, а у селима 21.69 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.85 мг/л, а у селима 1.2 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.0 ºЦоПт скале, а у селима 35.94 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 26.25% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (19.31%), односно 25.0% неисправних узорака за села, што је такође нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (22.58%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 21.25% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 2.5% због присуства Стрептоцоццус фаецалис, 2.5% због термотолерантних колиформних бактерија (структура: 80.95% АМБ, 9.52% Стрептоцоццус фаецалис и 9.52% термотолерантних колиформних бактерија) што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 19.44% неисправних узорака је због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и 5.55% колиформне нетермотолерантне бактерије (структура: 77.77% АМБ, 22.22% колиформне термотолерантне бактерије) што такође није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике