Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за АВГУСТ месец 2013 године у Општини Кикинда (Табела садржи податке за све Општине Севернобанатског Округа).

Током АВГУСТА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће, Ец, повећане концентрације Фе и присуства рез.хлора.. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.11 мг/л, а у селима 22.35 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.81 мг/л, а у селима 1.15 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 38.44 ºЦоПт скале, а у селима 32.34 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 21.87% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (26.25%), односно 22.22% неисправних узорака за села, што је такође нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (25 %). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 100 % свих неисправних узорака у граду су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.Разлози микробиолошке неисправности у селима су идентични:100%свих неисправних узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике