Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за СЕПТЕМБАР месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.


Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.56 мг/л, а у селима 21.15 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.89 мг/л, а у селима 1.19 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 40.18 ºЦоПт скале, а у селима 36.9 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)


Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 4.76% неисправних узорака, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (21.87%), односно 9.25% неисправних узорака за села, што је такође значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (22.22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 3.6% свих узорака у граду су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 1.2% због Псеудомонас аеругиноса (структура: 75% АМБ, 25% Псеудомонас аеругиноса), што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 7.4% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 1.85% због присуства фекалног стрептококуса (структура: 80% АМБ, 20% Стрептоцоццус фаецалис), што такође није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.


СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду задовољавајући, а у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике