Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ДЕЦЕМБАР месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.77 мг/л, а у селима 21.96 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.76 мг/л, а у селима 0.94 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37.89 ºЦоПт скале, а у селима 32.03 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 26.56% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (15.47%), односно 33.33% неисправних узорака за села, што је такође виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18.51%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 21.8% свих узорака у граду су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 4.68 % Псеудомонас аеругиноса (структура: 82.3% АМБ, 17.7% Псеудомонас аеуругиноса), што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 33.33% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима, са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике