Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2014.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.02 мг/л, а у селима 22.04 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.6 мг/л, а у селима 0.95 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.33 ºЦоПт скале, а у селима 32.03 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 0% неисправних узорака, што је одличан проценат неисправности у односу на претходни месец (26.56%), односно 47.22% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (33.33%). У граду Кикинда су сви узорци микробиолошки били исправни. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 41.66.33% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 5.55% због сулфиторедукујућих клостридија (структура: 88.2% АМБ, 11.8% сулфиторедукујуће клостридије), што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у селима, а задовољавајући у граду са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике