Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2014.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.57 мг/л, а у селима 21.78 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.86 мг/л, а у селима 1.15 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37.5 ºЦоПт скале, а у селима 31.06 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 7.81% неисправних узорака, што је релативно задовољавајући проценат неисправности али виши у односу на претходни месец (0%), односно 41.66% неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (47.22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 4.7% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 3.1% због Псеудомонас аеругиноса (структура: 60% АМБ, 40% Псеудомонас аеругиноса). Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 38.88% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 2.77% због сулфиторедукујућих клостридија (структура: 93.3% АМБ, 6.7% сулфиторедукујуће клостридије), што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у селима, а скоро задовољавајући у граду са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике