Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2011.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за АПРИЛ месец 2011 године у Општини Кикинда

Током АПРИЛА месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје и у појединим узорцима повећане концентрације арсена. Просечна концентрација арсена израчуната из 14 узетих узорака из града Кикинда износи 0.01 мг/л, што је у прописаним границама. (МДК 0.01 мг/л). Повећана концентрација арсена присутна је у селима: Башаид 0.013 мг/л, Иђош 0.020 мг/л, Мокрин 0.021 мг/л, Винцаид 0.046 мг/л и Сајан 0.075 мг/л. (Прилог: табела арсен у Општини Кикинда)

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 23.86% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (21.53%), односно 25.8% неисправних узорака за села, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (5.0%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 76.19% неисправности, 14.28% чине термотолерантне колиформне бактерије, а 9.52% чине нетермотолерантне колиформне бактерије, што није задовољавајућа структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 43.75% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 50% термотолерантне колиформне бактерије и 6.25% нетермотолерантне колиформне бактерије што такође није задовољавајућа структура.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у селима и у граду општине Кикинда незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике