Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2014.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.41 мг/л, а у селима 21.54 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.93 мг/л, а у селима 1.26 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.56 ºЦоПт скале, а у селима 29.06 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале)
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 10.93% неисправних узорака, што је релативно задовољавајући проценат неисправности и сличан у односу на претходни месец (9.52%), односно 19,44% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (5.55%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 10.93% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 100% АМБ). Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 13.9% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 5.55% због Стрептоцоццус фаецалис (структура: 71.42% АМБ, 28.57% Стрептоцоццус фаецалис).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике