Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2014.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 116 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 80 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 80 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.68 мг/л, а у селима 21.38 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.95 мг/л, а у селима 1.31 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 38.13 ºЦоПт скале, а у селима 28.59 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 7.5% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (9,52%), односно 11.1% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (24,07%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 3.75% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.5% због присуства Стрептоццоцус фаецалис, а 1.25% због присуства термотолерантних колиформних бактерија (структура: 50,0% АМБ, 33.3% Стрептоццоцус фаецалис, 16.6% термотолерантне колиформне бактерије), што је скоро задовољавајући проценат неисправности, али није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 11.11% или сви неисправни узорци у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што представља повећан проценат неисправности, али је структура неисправности задовољавајућа.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака скоро задовољавајући у граду и незадовољавајућиу селима са аспекта препорука СЗО. 
  

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике