Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2014.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје и повећане концентрације резидуалног хлора у 2.9% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.28 мг/л, а у селима 22.12 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.88 мг/л, а у селима 1.21 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 38.04 ºЦоПт скале, а у селима 26.6 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 27.38% неисправних узорака, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец (6.25%), односно 5.55% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (27.7%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 22.6% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.8% због присуства Стрептоцоццус фаецалис, (структура: 82,6% АМБ, 17.4% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајући проценат неисправности, незадовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 5.55% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што представља задовољавајући проценат неисправности, и најповољнију структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и задовољавајућиу селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике