Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2014.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје и повећане концентрације резидуалног хлора у 8.3% узорака и 2.08% узорака због повећане електропроводљивости. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.1 мг/л, а у селима 20.91 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.84 мг/л, а у селима 1.04 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.88 ºЦоПт скале, а у селима 25.94 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 42.18% неисправних узорака, што је огроман проценат неисправности и значајно виши у односу на претходни месец (27.38%), односно 41.66% неисправних узорака за села, што је многоструко виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (5.55%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 40.6% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 1.5% због присуства Псеудомонас аеругиноса, (структура: 96,3% АМБ, 3.7% Пс.аеругиноса), што је веома незадовољавајући проценат неисправности, са прихватљивом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 30.55% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 5.55% због присуства Псеудомонас аеругиноса, 2.77% због сулфиторедукујућих клостридија и 2.77% због повећаног броја нетермотолерантних колиформних бактерија (структура: 73.3% АМБ, 13.3% Псеудомонас аеругиноса, 6.66% сулфиторедукујуће клостридије и 6.66% нетермотолерантне колиформне бактерије), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и неповољну структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

Неопходно је побољшати хигијену и одржавање водоводне мреже у граду, извршити хиперхлоринацију и опсежно испирање водоводне мреже на ободним и крајњим тачкама. Потребно је извршити технички преглед изворишта нарочито у појединим селима (Винцаид) и асанацију, односно поправку ако је потребно.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике