Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2014.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно боја је повећана у 94% узорака из села, а амонијак је повећан у 64% узорака из села, док је у граду повећана концентрација резидуалног хлора била у 4.76% узорака и у 10% у узорака из села, а у 2% узорака из села повећана је концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.61 мг/л, а у селима 21.48 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.06 мг/л, а у селима 1.05 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.0 ºЦоПт скале, а у селима 24.7 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 20.23% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (23.43%), односно 3.7% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (19.44%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 5.95% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 8.33% због присуства Псеудомонас аеругиноса и 5.95% због ентероцоццус-а (структура: 29,41% АМБ, 41.17% Пс.аеругиноса, 29.41% због Ентероцоццуса), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 3.7% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ,), што представља задовољавајући проценат неисправности, и најповољну структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и задовољавајући у селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике