Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2015.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 30 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност је у селима повећана у 96.8%, боја је повећана у 100% узорака из села, а амонијак је повећан у 62.5% узорака из села, док је у граду повећана концентрација резидуалног хлора била у 7.8% узорака и у 3.1% у узорака из села, у 6% узорака из града била повећана електропроводљивост, а у 3.1% узорака из села повећана је концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.44 мг/л, а у селима 21.86 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.14 мг/л, а у селима 1.18 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.16 ºЦоПт скале, а у селима 25.56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 14.06% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (20.23%), односно 41.66% неисправних узорака за села, што је драстично виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (3.7%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 12.5% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 1.5% због присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 89% АМБ, 11% Пс.аеругиноса), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 30.55% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 8.33% због Стрептоцоццус фаецалис-а и 2.77% због нетермотолерантних колиформних бактерија-НТКБ (структура: 73.3% АМБ, 20% Стрептоцоццус фаецалис, 6.66% НТКБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и неповољну структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике