Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2015.

 Током ЈУНА месеца узорковано је 120 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 52 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 68 узорака воде из градских и у 52 узорака из сеоских водовода.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност је повећана у 100% узорака из села, боја у 96.15% узорака из села, амонијак је повећан у 82.69%, мутноћа у 1.92%, а гвожђе у 5.76% узорака из села, док је у граду у 10.29% повећана електропроводљивост, а повећана концентрација резидуалног хлора била у 4.41% узорака из града. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.8 мг/л, а у селима 19 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.12 мг/л, а у селима 1.33 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.54 ºЦоПт скале, а у селима 28.8 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 20.58% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (17.18%), односно 30.76% неисправних узорака за села, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (19.44%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 17.64% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 1.47% због присуства Стрептоцоццус фаецалис и 1.47% због ермотолерантних колиформних бактерија (структура: 85.71% АМБ, 7.14% Стрептоцоццус фаецалис, 7.14% Термотолерантне колиформне бактерије), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 30.76% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, али најповољну структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике