Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2015.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Периодична анализа извршена је (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 16 узорака воде из градских, а преосталих 32 анализа су биле обима Б (основне) и у 32 узорака периодичних анализа из сеоских водовода.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 10.41% узорака била је повећана електропроводљивост, односно оксидабилност је повећана у 100% узорака из села, боја у 100% узорака из села, амонијак је повећан у 87.5%, и у 3.2% повећана концентрација резидуалног хлора. Концентрација арсена била је повећана у граду у 43.75% И кретала од 10.1 до 19.7 μг/л са просечном вредношћу 12.2 μг/л. Концентрација арсена била је повећана у селима у 62.5% И кретала се од 0.5 μг/л до 61.2 μг/л. Повећана концентрација арсена била је у Винцаиду 54.6-61.2 μг/л, Сајану 46.3-59.3 μг/л, Иђошу 27.0-34.4 μг/л, Башаиду 27.2-30.0 μг/л, Мокрину 19.3-27.3 μг/л, Банатској Тополи 12.5-14.8 μг/л, док су остала насељена места општине Кикинда имала вредност арсена испод МДК (МДК за арсен је 10 μг/л). Концентрације трихалометана (хлороформ, бромоформ, дихлорбромметан И дибромхлорметан) су биле у прописаним границама (МДК 100 μг/л) у свим анализираним узорцима (48 узорака) како у граду тако И у селима општине. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.85 мг/л, а у селима 22.03 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.4 мг/л, а у селима 1.3 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.52 ºЦоПт скале, а у селима 31.25 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 8.33% неисправних узорака, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (20.58%), односно 18.75% неисправних узорака за села, што је такође значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (30.76%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4.16% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.16% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 50.0% АМБ, 50.0% Стрептоцоццус фаецалис), што је скоро задовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 15.62% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3.12% због присуства Протеус вулгарис, условно патогене бактерије (структура: 83.33% АМБ, 16.66% Проеус вулгарис), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и скоро задовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике