Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2015.

 Током ОКТОБРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 20.83% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима, боја у 90,6% узорака, а амонијак је повећан у 87,5% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.84 мг/л, а у селима 23.46 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.69 мг/л, а у селима 1.3 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.7 ºЦоПт скале, а у селима 27.19 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 8,33% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (16,66%), односно 9,37% неисправних узорака за села, што је такође нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18,75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4.16% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4,16% због присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 50% АМБ, 50% Псеудомонас аеругиноса), што скоро задовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 9,37% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и задовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака нешто повећан у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике