Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2016.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 83 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 35 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 10.41% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима су оксидабилност и боја били повећани у свим узорцима, концентрација амонијака је била повећана у 88,57% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.48 мг/л, а у селима 21.26 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.31 мг/л, а у селима 1.31 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.65ºЦоПт скале, а у селима 28.0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 6,25% неисправних узорака, што је вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (26,47%), односно 5.71% неисправних узорака за села, што је такође вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (26,0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2.08% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.16% због присуства присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 33,3% АМБ, 66.7% Псеудомонас аеругиноса), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 5,71% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима са аспекта препорука СЗО задовољавајући.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике